Kristof Sucaet - RenoDokter

OVER MEZELFLicentiaat in de Handelswetenschappen van opleiding en sinds 2012 professioneel met geluidsisolatie bezig.


Via akoestisch advies ben ik er "ingerold" zoals ze zeggen. Om een antwoord te geven op architecten die vroegen wat de impact van mijn voorstellen om de geluidsisolatie te verbeteren was om het E-peil ben ik de opleiding "energiedeskundige type A" gaan volgen.


Door die opleiding te volgen werd me duidelijk dat ik veel te weinig wist op thermisch isoleren en ben ik met de opleiding "isolatiedeskundige" begonnen.


Doordat ik zo vaak geconfronteerd werd met bewoners van pas gerenoveveerde woningen met een ontoereikend akoestisch comfort wou ik liever van in het begin bij renovatieprojecten betrokken worden. Daarom ben ik met de opleiding renovatiecoördinator begonnen.


Ik maak in mijn adviezen de link tussen het energetische aspect en het thermisch comfort, het akoestisch comfort, de binnenluchtkwaliteit en de lichtkwaliteit.

 

Ook al heb ik heb mezelf omgeschoold tot adviseur energetisch renoveren en renovatiecoördinator, akoestisch renovatieadvies blijft de grote liefde.

RenoDokter stokpaardjes


 • energiezuinigheid
 • gezond & comfortabel wonen
 • bio-ecologische materialen
 • akoestisch renoveren

opleidingen


 • renovatiecoördinator - Syntra Midden-Vlaanderen


getuigschrift renovatiecoördinator
 • isolatiedeskundige - Syntra West
 • energiedeskundige type A - Vives
 • isoleren in de praktijk - Syntra West
 • postgraduaat mens- en milievriendelijk wonen (module 2) - Odisee
 • energetisch renoveren van erfgoed - WTCB
 • energiepostief bouwen - Pixii (Passiefhuis-Platform)
 • vochtproblemen herkennen en oplossen - NXT-PRO
 • warmteverliesberekening - SBM
 • Sketchup voor EPC en EPB - SBM
 • asbest: eenvoudige handelingen


renovatiecoördinatorSyntra Midden-Vlaanderen


Een goed opgeleide renovatiecoördinator is een echte bouwcoach die de architect en de bouwheer veel werk uit handen kan nemen. Als bouwprofessional verwerf je de competenties van een renovatiecoördinator op twee jaar tijd in deze veelzijdige opleiding.bron: website Syntra

isoleren in de praktijk


Syntra West


In deze opleiding “plaatsen van thermische
isolatie” wordt vooral de nadruk gelegd op de
praktijk.


De handen uit de mouwen, zo mogen we wel
stellen. Een op ware schaal gerealiseerde
maquette biedt u de mogelijkheid om te komen
tot een gedegen praktijkkennis als het op isoleren ankomt.


Praktijk:

* luchtdichtheid
• plat dak en vloeren
• muurisolatie
• rolluikbak, windichtheidlangs buiten, ....


bron: website Syntra


warmteverliesberekening


Syntra West


Als je wilt weten wat de meest ideale verwarmingsinstallatie is voor een gebouw, dan is het logisch dat je eerst een warmteverliesberekening maakt. Je moet dit uiteraard doen volgens de nieuwste normen. Deze opleiding neemt je mee door deze nieuwe normering en technieken om dit perfect aan te pakken.


Na het volgen van deze opleiding ben je in staat een warmteverliesberekening uit te voeren van wooneenheden.


Alsook een dimensioneringsnota op te maken van de warmteafgifte-elementen.


Met deze berekeningen voldoe je aan alle voorwaarden om ontwerptemperaturen in verwarmingskringen te bepalen.


Dit geeft aanleiding tot aanzienlijke verminderingen van het E-peil. 


bron: website Syntra


isolatiedeskundigeSyntra West


Goed isoleren wordt steeds belangrijker.
Enerzijds zijn er een aantal wettelijke
verplichtingen die het belang onderstrepen, maar anderzijds vragen ook meer en meer bouwheren naar een goed geïsoleerd gebouw. De isoleersector is erg in beweging en mensen met een gedegen kennis ter zake zijn dun gezaaid.


bron: website Syntra

postgraduaat mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen


Odisee: Module 2-POP3


* klimaatbestendig bouwen, ontwerpen in functie van verandering

* principes van circulair en veranderingsgericht bouwen, duurzaam materiaalgebruik, gezonde en milieuverantwoorde binnenafwerkingsmaterialen,

* diverse aspecten van het binnenmilieu, luchtkwaliteit en ventilatie, emissies en emissiearm ontwerpen

* bioklimatisch ontwerpen, energiepositief bouwen, wind- en luchtdicht bouwen, toekomstbestendige renovatie, duurzame energieopwekking op gebouwniveau

* ledverlichting in gebouwen: energiebesparing met beter licht

* hergebruik van hemelwater en grijs water, hemelwaterinfiltratie en -buffering

* groendaken en geveltuinen

* evaluatiemethodes op gebouw-, element- en productniveau, labels

* werken in bouwteam, beheer en nazorg, groen aanbesteden

energiedeskundige type AVives


In de opleiding tot energiedeskundige type A worden volgende onderwerpenbehandeld:

* een inleiding tot de bouwfysica en de technische installaties (verwarming, sanitair warm water, ventilatie, koeling, zonneboiler en fotovoltaïsche cellen)

* het wetgevend kader

* het inspectieprotocol

* de werking van de certificatiesoftware


  bron: Vlaams Energieagentschap

  46° Hogere Cursus Akoestiek  het Ingenieurshuis vzw


  De Hogere Cursus Akoestiek is een initiatief van de Belgische Akoestische Vereniging, het Nederlands Akoestisch Genootschap en de Expertgroep Akoestiek en Trillingen van ie-net. De cursus beoogt een specialisatie na een technische academische opleiding.


  HCA wenst kennis en vaardigheden te verdiepen tot op het niveau van praktische toepasbaarheid.


  Hij wenst de cursist in staat te stellen om zelf en autonoom geluids- en trillingsproblemen op te lossen en gaat verder dan het louter beschrijvende van internetgebaseerde informatieverspreiding.