redenen om de woning energetisch te renoveren • comfortverhoging
 • lagere energiefactuur
 • impact op het klimaat
 • impact op de gezondheid
 • de waarde van de woning stijgt
 • de woning voorbereiden op de oude dag
redenen niet over te gaan tot een energetische renovatie • negatieve attitude ten opzicht van energetisch renoveren
  • de gebreken van de woning niet willen zien
  • "ik  ben te oud om nog aan een renovatie te beginnen"
  • " geen tijd om daar mee bezig te houden"
  • " wij zien het nut niet in"
  • renovatie heeft geen prioriteit, geen interesse om te renoveren
  • onze woning is te oud om daar nog geld in te investeren
  • de partner ziet renoveren niet zitten
  • mijn energieverbruik is al ontzettend laag
  • mijn woning gaat er na renovatie lelijk uitzien
  • ... • praktische/ organisatorische redenen
  • geen zin in renovatiestress
  • geen zin om tijdelijk in een bouwwerf te wonen of tijdelijk te verhuizen
  • schrik om geen of geen goede aannemers te vinden
  • schrik om te veel te betalen
  • .... • gebrek aan kennis
  • foutieve aannames zoals "isoleren zorgt voor schimmelvorming"
  • te weinig informatie omtrent de verschillende mogelijkheden om de energetische prestaties van de woning te verbeteren
  • te weinig kennis omtrent de gevolgen van energetisch renoveren op comfort en gezondheid
  • te weinig inzicht in de energiefactuur waardoor de gevolgen van energiebesparende ingrepen niet goed ingeschat kunnen worden
  • geen kennis omtrent de wettelijke vereisten en de langetermijndoelstellingen
  • ... • technische redenen
  • beschermd gebouw 
  • te weinig ruime voor isolatie, het wegwerken van ventilatiebuizen, ...
  •  de raamkaders zijn nog te goed om ze al te vervangen door  • financieel/economische redenen
  • hoge investeringskost
  • lange terugverdientijd
  • te weinig kennis omtrent financierings- subsidiemechanismes
  • aversie tegen lenen
  • geen zekerheid dat de investeringen in de waardebepaling van de woning gereflecteerd zal worden
  • ...