prioriteiten bij energetische renovatiesEr wordt vaak gesuggereerd om met isoleren en luchtdichten te beginnen om het de warmtevraag te beperken en het vermogen van de verwarmingstoestellen naar beneden te halen.

Het dringende karakter van bepaalde werken om gevolgschade te vermijden zal steeds de volgorde van de renovatiewerken bepalen.


elk renovatieproject is uniek


Daardoor is het onmogelijk een algemene regels in verband met de volgorde van de uit te voeren werken bestaan die voor alle woningen gelden op te stellen.


Er treden interacties op tussen de verschillende werkzaamheden waardoor we steeds de mogelijke invloed van een ingreep op eventuele toekomstige
renovatiewerken moeten nagaan.


vuistregels bij het prioriteren van de renovatiewerken: maak een renovatiemasterplan op en hoe rekening met bouwdetails1. stabiliteits- en vochtproblemen oplossen


2. ruimte-indeling

2. vervangen oude, inefficiënte verwarmingsketels / toestallen voor aanmaak sanitair warm water


3. manelbuizen aanleggen om later een mechanisch ventilatiesysteem te kunnen installeren


4. dak- dakisolatie met aandacht voor luchtdichtheid & bouwknopen

5. isolatie van de buitenmuren met aandacht voor luchtdichtheid & bouwknopen


6. buitenschrijnwerk met aandacht voor luchtdichtheid, bouwknopen & zonnewering


7. vloerisolatie met aandacht voor luchtdichtheid & bouwknopen

8. technische leidingen voor verwarling, elektriciteit en sanitair

9. binnenmuurafwerking - plafondafwerking

10. vloerenafwerking

11. inrichiting keuken en badkamer

12. binnenschrijnwerk

13. afwerking en inrichting.

lock-in vermijden door aandacht te schenken aan bouwdetails


Vooral bij gefaseerde renovaties loeren lock-ins om de hoek. Door lock-in staan reeds uitgevoerde renovatie toekomstige werken in de weg, waardoor deze duurder of technisch niet meer uitvoerbaar worden zonder de reeds uitgevoerde werken terug af te breken.Als je bij de renovatie  thermische isolatie tegen de buitenmuren aanbrengt zonder te anticiperen op de aansluiting van de isolatielaag op de ramen, deuren en het dak