Wanneer is een omgevingsvergunning nodig?


Al dan niet een omgevingsvergunning nodig voor het renovatieproject of niet maakt een groot verschil.


Het uitgangspunt is dat er in  principe voor alle bouwwerken een vergunning aangevraagd moet worden, maar de regelgeving werd versoepeld waardoor er voor tal van bouwwerken de melding ervan


De meldingsplicht voor kleinere werken zoals stabiliteitswerken die geen impact hebben op het uitzicht de woning (o.a. binnen een dragende muur uitbreken) vereist wel nog steeds dossier dat de nodige documenten bevat.


Een omgevingsvergunnig voor stedenbouwkundige handeling is bijna altijd nodig voor werken die een impact hebben op het uitzicht van de woning aan de straatkant, werken die het aantal wooneenheden of de bestemming van de woning veranderen.


Zowel vergunningsplichtige als ingrepen waarvoor de meldingsplicht volstaat moeten aan de EPB-eisen voldoen.


Vergunningsplichte bouwwerken vereisen bijna altijd de verplichting om beroep te doen op een architect.


Of voor renovatieproject de meldingsplicht volstaat in plaats van de vergunningsplicht hangt af van de lokale voorschriften. Doe steeds eerst navraag bij de gemeente.

Vergunning nodig bij renovaties zonder volume-uitbreiding?Renovatiewerken zonder volume-uitbreiding kunnen vergunningsplichtig zijn.


Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden, of kan de vergunningsplicht vervangen zijn door een meldingsplicht. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Zijn de werken vergunningsplichtig, en voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.


bron: www.omgevingsloketvlaanderen.be
Algemene regels m.b.t. vergunning, meldingen en vrijstelling op het Vlaams niveauNiet vergunningsplichtige werken


Heel wat eenvoudige onderhoudswerken zijn niet vergunningsplichtig. Denk bijvoorbeeld aan:


 • het vervangen van ramen (glas en schrijnwerk)
 • het vervangen van beschadigd pleisterwerk
 • het herstellen van kapotte verhardingen
 • het vervangen van kepers, panlatten en leien op het dak door nieuwe kepers, panlatten en leien, zonder vervanging van de dragende balken (het dakgebinte)
 • schilderen en kaleien van gevelsVrijstelling van vergunningen


Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvolume kunnen vrijgesteld zijn van vergunning.


Enkele voorbeelden:


 • het plaatsen van voorzetrolluiken
 • het plaatsen van dakvlakvensters zonder de dragende structuur van het dak te wijzigen
 • het plaatsen van een kleine raamopening, zonder dat de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt
 • het plaatsen van een nieuwe keuken of badkamer
 • het opsplitsen van een slaapkamer in twee kleinere slaapkamers
 • het inrichten van slaapkamers in de zolder
 • het plaatsen van binnenisolatie
 • het vullen van spouwmuren met isolatie


Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:


 • voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creeëren of om uit te breiden, dan gelden andere regels.
 • handelingen aan de voorgevel zijn steeds vergunningsplichtig omdat ze het uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.
 • Een vrijstelling is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de algemene checklist 'vrijstellingen'. Doorloop deze checklist grondig: Checklist_Vrijstelling (137 kB)
 • de gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.Melding


Werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie uitgevoerd binnen de woning, aan zijgevels, achtergevels of aan het dak kunnen meldingsplichtig zijn.


Enkele voorbeelden:


 • het plaatsen van een nieuwe raamopening in de zij- of achtergevel
 • het vervangen van dragende balken van het dak door nieuwe dragende balken
 • het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren
 • het plaatsen van dakvlakvensters waarbij de dragende structuur van het dak gewijzigd wordt


Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

 • voert u deze werken uit om de functie van het pand te wijzigen, om meer wooneenheden te creëren of om uit te breiden, dan geldt de vergunningsplicht
 • een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'
 • de gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeenteGeen Vrijstelling of Melding?


Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.
bron www.omgevingsloketvlaanderen.be


Vergunning nodig bij renovaties met volume-uitbreiding/aanbouw?Het uitbreiden van een woning is vergunningsplichtig.


Onder bepaalde voorwaarden is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.


Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor meldingsplicht, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)Melding


Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een terrasoverkapping, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.


De meldingsplicht vervangt de vergunningsplicht enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:


 • maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.


De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die:


 • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond
 • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen
 • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven
 • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven
 • of tegen een aanpalend gebouw zijn gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt.

De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'.
De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.
Vrijstelling


Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning.Geen Vrijstelling of Melding?


Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.bron www.omgevingsloketvlaanderen.beVergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?


Het plaatsen van zonnepanelen is vergunningsplichtig.


Mits aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht.


Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.


Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)Vrijstelling


Zonnepanelen zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht onder volgende voorwaarden:


 • op een plat dak mits de installatie niet hoger dan 1 meter boven de dakrand komt.
 • op een hellend dak mits de panelen geïntegreerd worden in het hellende dakvlak.


Onder zonnepanelen geïntegreerd in het hellende dakvlak wordt verstaan :


 • ofwel bovenop de feitelijke dakbedekking en dus in dezelfde helling maar ertegen of enkele centimeters erboven
 • ofwel ertussenin of ter vervanging geplaatst en bijgevolg zelf als dakbedekking fungerendDe algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.
Indien voldaan is aan alle voorwaarden van de vrijstelling voor niet-overdekte constructies, is ook de plaatsing van zonnepanelen in de zij- of achtertuin vrijgesteld.Melding


Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.Geen Vrijstelling of Melding?


Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.bron: www.omgevingsloketvlaanderen.be


Vergunning nodig voor het plaatsen van bijgebouwen (tuinhuis, poolhouse, serre, garage,...)


Het plaatsen van losstaande bijgebouwen in de tuin zoals een tuinhuis, serre, schuurtje, poolhouse of garage is vergunningsplichtig.


Onder voorwaarden kan een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.


Voldoet uw ingreep niet aan de lokaal geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)Vrijstelling


In heel wat gevallen geldt een vrijstelling van de vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- en/of achtertuin. Het kan hier gaan over een tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrijstaande garage, vrijstaande terrasoverkapping, serre…


De vrijstelling van vergunningsplicht geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:


 • Er geldt een maximum van 40 vierkante meter oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen per woning. Let op: ook reeds bestaande losstaande bijgebouwen worden hierbij meegerekend.
 • Als dit bijgebouw een woonfunctie heeft, is hiervoor altijd een vergunning en de medewerking van een architect verplicht. Dit geldt ook voor als woning gebruikte containers, mini-huisjes en andere constructies.
 • De vrijstelling geldt enkel als de losstaande bijgebouwen:
  • een hoogte van 3,5 meter niet overschrijden (dit is de totale hoogte, gemeten tot het hoogste punt van het bijgebouw)
  • volledig binnen een straal van 30 meter van de woning opgetrokken worden
  • in de zijtuin 3 meter van de perceelsgrens blijven
  • in de achtertuin 1 meter van de perceelsgrens blijven of tegen een bestaande scheidingsmuur op de perceelsgrens gebouwd worden zonder de bestaande scheidingsmuur te wijzigen


 • de vrijstelling geldt niet als de losstaande bijgebouwen opgetrokken worden in ruimtelijk kwetsbaar gebied
 • de algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden
 • de gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeenteMelding


Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.Geen Vrijstelling of Melding


Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.bron www.omgevingsloketvlaanderen.be