bestaande gebouwen in functie van het EPB


= renovaties waarbij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkunige handelingen vereist isDe Vlaamse overheid heeft EPB-eisen voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen die een aanvraag omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereisen of meldingen met een uitgebreide dossiersamenstelling nodig zijn opgelegd.


Deze eisen gelden dus niet voor renovaties waarvoor geen omgevingsvergunning noodzakelijk is.


Op deze pagina maken we een onderscheid tussen gewone en renovaties waarvoor een omgevingsvergunning nodig is en Ingrijpende Energetische Renovaties (IER)

EPB eisen voor gewone renoaties slaan op:


 • thermische isolatie
 • binnenklimaat
 • installaties


EPB eisen voor ingrijpende energetische renovaties slaan op:


 • energieprestatie
 • thermische isolatie
 • binnenklimaat
 • hernieuwbare energie


overzicht EPB-eisen


Voorwaarden om te spreken van een ingrijpende  energetische renovatie:


 • voorwaarde 1
  • minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd
 • voorwaarde 2
  • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangenWe spreken pas over een ingrijpende energetische renovatie als het om een dossier gaat waarbij de medewerking van een architect noodzakelijk is en met een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
Waarom opteren voor een ingrijpende energetische renovatie i.p.v. een gewone renovatie?


De Vlaamse overheid voorzient een aantal belastingvoordelen in het geval van IER's:


 • vermindering op de onroerende voorheffing
 • verlaagd tarief op het verkooprecht (enige eigen woning)
 • verlaagd tarief op de schenkbelasting


Wanneer je  ingrijpende renovatiewerken laat uitvoeren, maar geen bouwaanvraag waarvoor de medewerking van een architect vereist is indient dan kom je niet in aanmerking voor de belastingsvoordelen.
evolutie van het E-peil bij ingrijpende energetische renovaties


maximaal E-peil bij ingrijpende energetische renovaties

Als het E-peil van de  woning hoger is dan het maximaal E-peil dat hoort bij het jaar van uw bouwaanvraag, dan legt de overheid een boete op.


Het toegekende E-peil is definitief.  In tegenstelling tot een EPC  kan het E-peil niet later opnieuw berekend worden. Als er na het indienen van de EPB aangifte nog werken gepland worden kan de woning geen lager E-peil bekomen.

isolatie-eisen bij vernieuwen, vervangen en na-isoleren

maximale U-waarden

eisen bij na-isolatie van scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen in geval van projecten met een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of meldingNa-isoleren wil zeggen dat er aan een bestaand constructiedeel dat het beschermd volume omhult een materiaallaag wordt toegevoegd met een warmtegeleidingscoëfficiënt kleiner of gelijk aan 0.2 W/mK.daken/ plafonds


Umax-waarde van 0,24 W/m²K


Bij daken en plafonds geldt de eis zowel bij het aanbrengen van isolatie tussen de draagconstructie van het dak als aan de buitenzijde van het dak (sarkingdak).


murenEis indien er buitenisolatie aangebracht wordt tegen bestaande muren, bij het isoleren van daken/plafonds:Umax-waarde van 0,24 W/m²K


Deze maximale U-waarde geldt zowel voor renovaties als bij ingrijpende energetische renovaties.


Bovenstaand Umax-eis geldt niet voor de plaasting van een bijkomende bescherming van bestaande scheidingsconstructie tegen weersinvloerden.Eis bij het na-isoleren van bestaande spouwmuren bij een ingrijpende energetische renovatie


Bij het na-isoleren van bestaande spouwmuren in het kader van een ingrijpende energetische renovatie wordt een Umax-eis gesteld van 0,55 W/m²K.Eis bij het na-isoleren van buitenmuren langs de binnenzijde


Bij het na-isoleren van buitenmuren langs de binnenzijde geldt er geen Umax-eis.
vloeren


Eis bij het na-isoleren van bestaande vloeren:


Umax-waarde van 0,24 W/m²K.


De eis is van toepassing bij renovaties en bij ingrijpende energetische renovaties


Het betreft hier enkel vloeren boven de buitenomgeving.


De eis geldt niet voor bestaande vloeren:

 • op volle grond
 • boven kruipkeldersoven kelders
  buiten het beschermd volume
 • ingegraven keldervloerenUitzonderingen in het geval van na-isolatie


In sommige project kan het voldoen aan de eisen rond na-isolatie omwille van technische, functionele of economische reden niet haalbaar zijn.


In dergelijke gevallen kan er een uitzondering aangevraagd worden.


De aanvraag moet grondig onderbouwd zijn en wordt geval per geval beoordeeld.

ventilatie-eisen


Ventilatie-eisen bij een IER


 • toevoer van verse lucht in de droge ruimtes ;
 • doorstroming van lucht van droge naar natte ruimtes, via tussenruimtes ;
 • afvoer van vervuilde lucht in de natte ruimtes ;
 • ventilatiesysteem A/B/C of D
ventilaitie-eisen IER

Ventilatie-eisen bij een gewone renovatie


Er gelden minimale toevoereisen in ruimtes waarvensters worden vervangen of toegevoegd. In een renovatie moeten in de verbouwde droge ruimtes dus
minimale ventilatievoorzieningen (vensterroosters,muurroosters of mechanische toevoer) worden geplaatst.


Als bij een uitbreiding nieuwe ruimten worden bijgebouwd, gelden daarvoor toevoereisen in de droge ruimten (woonkamer, slaapkamer, bureau … ) en afvoereisen in de natte ruimten (badkamer, wc, wasplaats, keuken … ).
installatie-eisen 


De eisen zijn niet van toepassing op ingrijpende energetische renovaties omdat voor dit type renovaties de E-peil eis geldt.


De eisen hebben betrekking op minimale rendementen en vermogens.


De eisen gelden alleen voor installaties die vernieuwd, vervangen, verbouwd, verplaatst of uitgebreid worden. De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.


De eisen gelden voor deze installaties:

 • verwarming
 • sanitair warm water
 • koelingventilatiesysteem


Bovendien is er een verplichte installatie van energieverbruiksmeters voor installaties met een groot vermogen (ketels, warmtepompen en ijswaterinstallaties).


De strengheid van de installatie-eisen bij renovaties is zodanig gekozen dat het plaatsen van het grootste deel van de toestellen die op de markt aangeboden worden reeds voldoende is ( mits de installatie geplaatst is volgens de goede praktijk).


Ook op de installatie-eisen kunnen er uitzonderingen aangevraagd worden.


bron www.vlaanderen.be

bron www.energiesparen.be