hoe financier ik best mijn energetische renovatie?  • eigen middelen
  • renovatielening
  • hypothecarie lening
  • heropname hypothecair krediet
  • renteloze renovatielening

met eigen middelenEigen spaargeld is één van de veiligste en rendabelste manieren om een renovatie te financiern aangezien spaargeld op een spaarrekening niet veel opbrengt


Ook al loop je de spaarrente die je had mis, de energiekosten gaan omlaag en de waarde van de woning stijgt.


Een ander voordeel is dat dit de minst risicovolle manier van financieren is, aangezien u alles in een keer gaat bekostigen, en dus geen schuld gaat 

 

renovatieleningEen renovatielening  is een lening op afbetaling waarbij de kreditenemer de lening tegen een vaste rentevoet in vast maandelijkse in vaste bedragen afbetaalt. De looptijden variëren tussen 2 jaar en 10 jaar.


De meeste banken bieden een voordeligere rente aan wanneer een bepaald % van het bedrag gebruikt wordt voor de financiering van energiebesparende maatregelen. De namen van dergelijke leningen variëren van groene renovatielening tot eco-energiefinanciering.voordeel 


In tegenstelling tot een hypothecair krediet zijn er geen een bijkomende kosten zoals notariskosten, dossier, etc.) zijn.nadeel


De rentevoeten voor een renovatielening liggen hoger dan voor een hypothecair krediet

hypothecair kredietVoor grote renovatiewerken heb je nu eenmaal voldoende budget nodig.


Je kan hiervoor een hypothecaire lening afsluiten bij je bank die overeenkomt met een lening voor het kopen van een woning.


Als je wilt lenen om je enige en eigen woning te renoveren dan krijg je hiervoor in Vlaanderen geen belastingvermindering meer.voordeel


je kan onderhandelen over de rentevoeren en een schuldsaldoverzekering afsluiten.nadeel


Een hypothercarie lening vereist een kredietakte met de  daarbijhorende kosten.

heropname lopend hypothecair kredietIndien je al een hypothecaire lening lopen hebt kun een wederopname vragen. Bij de heropname leent de bank je opnieuw een reeds terugbetaald bedrag. Je bedrag is dus beperkt tot het deel van de hypothecaire lening dat je reeds terugbetaald had.


Je leent niet aan de rentevoet van het oorspronkelijke hypothecair krediet maar aan de huidige rentevoeten.


Je hoeft niet naar de notaris, maar de bank zal je wel dossierkosten aanrekenen.


De looptijd van de wederopname hoeft niet dezelfde te zijn als die van de originele hypthecaire lening.


renteloos renovatiekrediet (rentesubsidie vanaf 2021)


Wie een woning met een slechte energieprestatie koopt en binnen de vijf jaar de energieprestatie daarvan aanzienlijk verbetert, zal aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand, ook een renteloos renovatiekrediet kunnen afsluiten.


Het renovatiekrediet is renteloos aangezien de interesten automatisch een keer per jaar door het VEKA worden terugbetaald.


Om in aanmerking te komen voor het renteloze renovatiekrediet, moet er een hypothecair hoofdkrediet zijn, dat hoofdzakelijk bestemd is voor de verwerving van de woning. Aanvullend en samen met het hoofdkrediet kan u een renteloos renovatiekrediet afsluiten met het engagement om de eensgezinswoning van label E of F naar label A, B of C te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt een transitie van label D, E of F naar label A of B.


Het renovatiekrediet moet hoofdzakelijk dienen voor de renovatie, of sloop- en heropbouw van de woning.


bron: www.energiesparen.be