ambitieniveau van de energetische renovatie


De energieprestatie-eisen worden opgesteld door Europa en geïmplementeerd door de individuele lidstaten. De roadmap tot 2050 die de Europese Commissie hierrond opstelde, beoogt een CO2-besparing van 37% tot 53% tegen 2030 en van 88% tot 91% tegen 2050.


 • Benoveren
 • EPB - bijna energieneutraal bouwen
 • laagenergie woning
 • passief renoveren
 • energieneutraal verbouwen
 • energiepositief renoveren
 • nulenergie woning
 • CO2 neutraalOm een woning op energiezuinigheid te beoordelen mogen we ons niet blindstaren op het E-peil of EPC-score (onafhankelijk van het bewonersgedrag) maar op het werkelijke energieverbruik (waar het bewonersgedrag wel een rol speelt).


EPB en EPC houden geen rekening met het 

Benoveren
Met dit ambitieniveau voldoet de woning aan de energiedoelstellingen van de Vlaamse Overheid die een vertaling zijn van de Europese energiedoelstellingen voor 2050.

EPB - bijna energie neutraal (BEN) bij nieuwbouw


Definitie:


 • een E-peil hebben van E30 of lager
 • voldoen aan EPB-eisen voor
  • thermische isolatie en netto-energiebehoefte voor verwarming
  • risico op oververhitting
  • ventilatie
  • minimumaandeel hernieuwbare energie


laagenergie woningOnder lage-energiewoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kWh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte.

passief renoveren

nulenergie woningEen nul-energiewoning of nul-op-de-meter-woning streeft naar een volledige energie-neutraliteit voor verwarming en koeling.


Dit is niet hetzelfde of een woning met een E-peil = 0.


Voor het VEKA is dit een woning die passief gecertificeerd is (primair energieverbruik voor verwarmen en koelen lager dan 15 kWh/m³.jaar, een n50 lager dan 0,60 en een beperkt risico op oververhitting) die zelf de resterende energie opwekt.


energieneutraal  verbouwenNemen we enkel het gebouw in rekening of ook andere zaken die rechtstreeks met het wonen te maken hebben?Definitie


Vaak kom je volgende omschrijving van een energieneutrale woning tegen  " deze duurzame woning wekt zelf de energie op die de bewoners nodig hebben  hebben voor verwarming, warm water, ventilatie en apparaten".


Er is echter geen officiële definitie om dit  ambitiniveau waardoor je dit kunt gaan bekijken vanuit verschillende invalshoeken zoals:


 • netto energiebehoefte
 • primaire energiebehoefte


Energieneutraal = combinatie van energieverbruik en eigen energieopwekking of gaan we een pak verder?Enkel energie voor verwarming, koeling, SWW en apparaten of ook embedded energie?


Bekijken we enkel  de energie tijdens de gebruiksfase of nemen we ook de energie die gebruikt werd op de  bouwmaterialen te produceren en te assambleren op de werf?


EPB en EPC houden enkel rekening met de energie voor verwarming, koeling, sanitair warm water en hulpenergie.Nemen we ook het energieverbruik voor mobiliteit (vooral woon/werk) mee in de afweging?Een mindere energiezuinige rijwoningwoning in de stad of een passiefhuis op het platteland? Maakt een pak verschil als je de energie voor mobiliteit meepakt.


De plaats waar je woont heeft dus ook een grote impact op het energieniveau. Neem je dit mee in de overweging of kijk je puur naar het gebouwniveau?energiepositief verbouwenAfhankelijk van hetgeen je als definitie voor energieneutraal hanteert is dan alles wat beter is dan energieneutraal gelijk aan energiepositief.