wie doet wat en wie mag wat doen?


 • doe-het-zelf
 • familie & vrienden
 • aannemer
 • architect
 • renovatiecoördinator

doe-het-zelf


Zelf de handen uit de mauwen steken kan heel wat geld besparen inden je over voldoende zelfkennis beschikt,  experimenteren achterwege laat en je je goed verzekert.verzekering alle bouwplaatsrisico's (ABR)


Een ABR  verzekert dek je tegen materiële schade en dekt tevens de schade bij de buren die de renovatiewerken in jouw woning veroorzaken.


De franchises en hetgeen de verzekering dekt verschilt van verzekeringsmaatschappij tot verzekeringmaarschappij.

familie en vrienden


Niet iedereen mag je gratis komen helpen met je verbouwing.


familie


Strikt genoemen mogen enkel familieleden tot de tweede graad mogen meehelpen met de verbouwing indien ze geen vervangingsinkomen krijgen.


 • ouders
 • schoonouders
 • grootouders
 • broers & schoonbroers
 • zussen & schoonzussen
 • kinderen & kleinkinderen


Strikt genomen is het wettelijk niet toegelaten, maar in de praktijk laat men de hulp van familieleden toe tot en met de vierde graad (ooms, tantens, neven en nichten).vrienden


Vrienden mogen wettelijk gesproken niet komen helpen met jouw verbouwing.


Bij controle door de sociale inspectie zal de inspecteur dit overmaken aan de economische inspectie die een proces-verbaal (pv) kan opstellen voor de overtreding van de wet op het sluikwerk.


Of en wat de gevolgen hiervan zijn hangt af van meerdere factoren. Als de bouwheer samen met de vrienden op de werf aanwezig is kun je je aan minder problemen verwachten dan wanneer de vrienden alleen aanwezig zijn op de werf.