werforganisatieinformeer de buurt


Tijdens mijn activiteiten als geluidsisolatiedokter wordt ik vaak geconfronteerd met klachten omtrent burenlawaai. Als ik begin door te vragen blijkt dat de relatie met de buren die volgens mijn opdrachtgevers overlast veroorzaken vaak al vertroebelde tijdens de verbouwing van de buren.


Verbouwingen hinder onvermijdelijk de buren of de buurt.


Als je als verbouwers erop let om die hinder tot een minimum de beperken worden die inspanningen meestal erg geapprecieerd door de buurt.


Informeer op ze'n minst de directe buren over de aard en de geschatte duur van de verbouwingswerken. Zorg er voor dat de buren altijd een
contactpersoon hebben in geval van opmerkingen of klachten.


Registreer en volg alle melding omtrent bouwschade en klachten nauwgezet op.organisatie van de bouwplaats


Een overzichtelijke en goed gemanagede werf zorgt er voor dat er efficiënter gewerkt kan worden en zal een positief effect hebben op de samenwerking tussen de verschillende aannemers.


De werf dient afgesloten te zijn en dus ontoegankelijk voor derden. Maak duidelijke afspraken met de aannemers en hun onderaannemers over het schoonhouden en het afsluiten van de werf. 


Just-in-time-leveringen van bouwmaterialen verkleinen de kans op beschadiging of diefstal.


Stockeer op de werf de materialen indien mogelijk beschut en vermijd dat aannemers bouwmaterialen op de rijweg plaatsen. 


Door de straat te vegen of af te spuiten hou je de onmiddellijke omgeving van de bouwplaats schoon.


Beheers stof door de aanemers met een afzuigsysteem te laten werken bij het verzagen van bouwmaterialen.


Informeer de arbeiders op de werf omtrent de gemaakte afspraken rond het sorteren van afval. Met de leveranciers van de bouwmaterialen kunnen afspraken gemaakt worden omtrent de verpakking (herbruikbare verpakking of terugname van verpakkingsmateriaal). Het bouwafval wordt idealiter in duidelijk gelabelde
containers  gesorteerd en regelmatig afgevoer.