stappenplan - renovatiemasterplanPrioriteit


Eerst de gebouwschil, dan de installaties (maar wel de ventilatie gelijk voorzien).


Nederlands onderzoek wijst uit dat in termen van tevredenheid van bewoners en risico’s in de gebruiksfase bouwkundige maatregelen uitstekend scoren.


 • een goede woningoriëntatie
  een goed geïsoleerde schil en goede luchtdichtheid
  het vermijden van koudebruggen


Bovenstaande punten zijn robuuste maatregelen en vergen geen gedragsverandering of onderhoud, zodat geen enkele renoveerder ooit spijt van krijgt.


Hetzelfde Nederlandse onderzoek lijst ook de klachten die het woongenot in de weg staan op:


 • lawaai door ventilatiesystemen en warmtepompen
 • te weinig verse ventilatielucht
 • oververhitting in de zomer
 • slechte regelbaarheid van installaties en het ontbreken van regelbaarheid per vertrek
 • trage opwarming in de winter
 • te weinig voorlichting over het gebruik en onderhoud van installaties en ventilatiesystemen
Fundamantele keuzes


Elke verbouwing begin met fundamentele keuzes:


 • ga je de woning slopen en heropbouwen?
 • wens je enkel bepaald zaken te renoveren?
 • wens je het ganse gebouw energetisch op te waarderen?
  • laat het budget toe het gebouw in één keer te renoveren (integrale renovatie?
  • laat het budet enkel stapsgewijze renovatie toe (gefaseerde renovatie)?Welke fundamentele keuzes gemaakt worden hangt o.a. af van:

 • de dringendheid van de werken
 • het budget
 • de wens om tijdens de renovatiewerken in de woning te blijven wonen
 • de verwachte resterende levensduur van de aan te pakken bouwelementenWelke input is noodzakelijk om een renovatie maserplan op te maken?


 • een zo  uitgebreid mogelijke analyse van de bestaande toestand
  • liever 2 plaatsbezoeken in totaal verschillende weersomstandigheden dan één enkel plaatsbezoek
 • een oplijsting van de randvoorwaarden
  • budgetaire beperkingen
  • zijn er zaken die omwille van stedenbouwkundige voorschriften niet veranderd mogen worden?
  • zijn er zaken die omwille van esthetische of emotionele overwegingen niet veranderd mogen worden
 • een beschrijving van hoe we met de randvoorwaarden gaan omgaan


 • de wensen van de klant
  • ruimtelijke indeling
  • comforwensen
  • energetisch ambitieniveau
  • ...


 • een oplijsting van de mogelijke technische oplossingen met hun onderlinge verbondenheid
  • hoe gaan we isoleren?
  • hoe gaan we ventileren?
  • hoe gaan we verwarmen?
  • hoe gaan we SWW opwekken?
  • hoe gaan we om met regenwater?