renovatiecoördinatie
Mede door de toenemende aandacht  energetische vereisten gaat de technologische vooruitgang in de verbouwsector steeds sneller, 


De energetische uitdagen leiden er toe dat er steeds meer specifieke expertise nodig is bij kwaliteitsvolle renovaties. Om alle ingrepen op elkaar af te stemmen verhoogt de comlexiteit van de coördinatie bij energetisch renovaties.


De complexiteit van energetische renovaties vertalen naar een  bevattelijk beslissingsproces voor verbouwers is één van de belangrijkste taken van de renovatiecoördinator.

Planmatig, efficiënt en kostenbesparend energetisch renoveren met professionele ondersteuning.


 • onafhankelijk renovatieadvies op  basis van jouw wensen en een analyse van de bestaande situatie
 • opmaak renovatiemasterplan
 • hulp bij het beoordelen offertes
 • hulp bij het selecteren van aannemers
 • hulp bij het aanvragen van premiesVooral bij gefaseerde renovaties is renovatiecoördinatie interessant om verkeerde investeringen te vermijden (lock-in effecten) en de werken in de juiste volgorde uit te voeren. 


Energetische renovaties zijn complexer doordat er vaak voor  een gefaseerde uitvoering geopteerd wordt,  maar ook omdat meestal meerdere aannemers betrokken zijn. Hierdoor ontstaat het risico dat de uitvoering van bepaalde werken schade berokkend aan eerder uitgevoerde werken. Of dat later uit te voeren taken bemoeilijkt worden omdat aannemers onvoldoende rekening hielden met deze toekomstige werken.


Coördinatie is onontbeerlijk om bijvoorbeeld een aangenaam akoestisch comfort, een goede  luchtdichtheid te garanderen of koudebruggen te vermijden. Veel fouten bij de uitvoering  kunnen vermeden  worden indien alle betrokken aannemers het totaalconcept voor ogen houden.


Goed uitgewerkte detailleringen en uitvoerders met  voldoende technische kennis volstaan niet altijd bij complexere energetische renovaties. Een goede afstemming en coördinatie tussen de verschillende partijen die werken uitvoeren is tevens noodzakelijk.


 • renovatiecoördinatie =communicatie.
 • renovatiecoördinatie = het maken van afspraken
 • renovatiecoördinatie =het vastleggen van een goede chronologie vanuitvoering


Als renovatiecoördinator vervang ik geen andere bouwprofessionals zoals architect, stabiliteitsingenieur, EPB-verslaggever....


de wensen/visie op papier zetten


Eerst en vooral zetten we al je wensen en jouw visie op de woning op papier.


Het programma van eisen is de technische uitwerking van deze wensen en zal de leidraad zijn voor alle bij het renovatieproject betrokken partijen.


Het prograam van eisen zal tevens bepald zijn voor de kosten en de basis vormen voor de kwaliteitscontrole.

is het financiëel haalbaar om aan de wensen van de klant te voldoen?


Bij de beoordeling moet er niet alleen rekening met de directe investeringskosten gehouden worden, maar ook met de kosten en opbrengsten op zowel middellange als lange termijn.


Verschillende ingrepen om de woning te verduurzamen vragen een extra investering. Maar dergelijk ingrepen hebben ook een terugverdieneffect.

Er zijn echtergrote verschillen tussen woningen onderling en hun gebruiken  waardoor het quasi onmogelijk is om een algemene schatting te maken van de terugverdientijd. 


We houden o.a. rekening met:directe investeringskosten

middelen

aankoop woning

eigen middelen

notariskosten

hypothecaire lening

kosten verbonden aan de lening

renteloze renovatielening

studiekosten (architect, ingenieur,...)

premies

kosten renovatiecoördinatie

subsidies

kosten veiligheidscoördinatie

fiscale voordelen

kosten sloop en sanering (asbest, mazouttank,...)


ruwbouwwerken

buitenschrijnwerk


technieken

afwerkingskosten

toestellen


tuinaanleg


gebruikskosten

energiekosten (verwarming, SWW, koeling, toestellen,...)

terugverdieneffecten

Samenstellen projectteam


 • familie en vrienden
 • aannemers
 • indien van toepassing architect
 • indien van toepassing EPB-verslaggever
 • indien van toepassing stabiliteitsingenieur