levenslang wonen


Veel mensen wensen hun ganse leven in hun woning te kunnen blijven wonen. De grondige verbouwing is het moment om na te denken over een wonin die kan meegroeien met haar bewoners.


Met het verloop der jaren zullen de bewoners (en toekomstige bewoners) andere eisen gaan stellen aan de woning,  want kinderen komen en gaan en de bewoners verouderen en worden minder mobiel.


Het is dus belangrijk om op deze veranderende eisen te anticiperen om tevermijden dat de woning op een gegeven moment de woning niet meer geschikt is zonder ingrijpende wijzigingen door in de voorbereidingsfase van de verbouwing stil te staan bij:


  • toegankelijkheid zodat bewoners ongeacht leeftijd, beperkingen,..  er kunnen wonen.
  • veiligheid om ongelukken met kinderen of minder mobiele bewoners als gevolg van een foutieve schikking, dimensionering of inrichting van de ruimtes te vermijden
  • comfort : bewoners met een beperkte mobiliteit zijn gebonden aan de woning waardoor ze hoger comforteisen mogen stellen
  • flexibel om gaan met ruimtes zodat ze eenvoudig opgedeeld of samengevoegd kunnen worden


Een flexibele, aanpasbare woning is veel waardevaster omdat er veel meer potentiële kopers voor zijn.


Door zoveel mogelijk met modulaire binnenwanden te werken kan de woning meegroeien
met het gezin.