een gezonde woningDe kwaliteit van de  binnenlucht is bijna altijd slechter dan de buitenluch omdat er veel stoffen die in het binnenmilieu vrijkomen, zoals vocht, fijnstof, micro-organismen en diverse chemische componenten kunnen zich bij onvoldoende ventilatie in de binnenlucht ophopen. 


We brengen gemiddeld 20 uur/dag binnen door, waarvan ± 15 uur in onze eigen woning (al brengen kleine kinderen, ouderen en ziek nog veel meer tijd binnen door). De tijd die we binnen doorbrengen in onze woning gecombineerd met de vervuiling van de binnenlucht levert zorgt gezondheidsrisico’s.


Gevoelige groepen zijn babies, zwangere vrouwen, ouderen, personen met een verzwakt immuniteitssysteem en personen met gevoelige luchtwegen.De gevolgen van slecht binnenluchtkwaliteit.gezonde binnenluchtDe 3 pijlers van de globale strategie om een gezonde luchtkwaliteit te bekomen zijn:


1. de controle van de bronnen van binnenluchtpolluenten
2. de ventilatie van de woning (zie ventilatie)
3. het binnendringen van buitenluchtpolluenten in de woning vermijden (zie luchtdichtheid)controle over de bronnen van binnenpolluenten


alle binnenluchtpolluenten vermijden onmogelijk is omdat ze afkomstig zijn van de bewoners (bioeffluenten) en hun activiteiten.


Het gaat hem hier vooral om het beperken van polluenten die door de aanwezige producten en bouwmaterialen uitgestoten worden.


Bepaalde door de aanwezige (bouw) materialen afgegeven stoffen zijn schadelijk voor de
mens of zelf toxisch. Daarom mogen deze VOS slechts in zeer kleine concentraties in de
binnenlucht aanwezig zijn.
Producten met het Natureplus- of Blue Angel-label vermelden de VOS emissies.